Việc tải dữ liệu có thể mất một chút thời gian, vui lòng đợi.

Trên trang này, bạn có thể tải xuống video từ hồ sơ Instagram.

Bạn có thể tải video từ các bài đăng trên Instagram và từ IGTV. Tải xuống có sẵn từ hồ sơ Instagram công khai (không riêng tư).


"Instagram Videos Downloader Online là một dịch vụ trực tuyến miễn phí để tải xuống bất kỳ video nào từ Instagram. Bạn có thể tải video của mình ở các định dạng như mp3, mp4, webm, mkv đơn giản và nhanh chóng. Và hoàn toàn miễn phí!
https://instasaved.net/vi/save-video Sao chép