Việc tải dữ liệu có thể mất một chút thời gian, vui lòng đợi.

Trên trang này, bạn có thể tải xuống video từ hồ sơ Instagram.

Bạn có thể tải video từ các bài đăng trên Instagram và từ IGTV. Tải xuống có sẵn từ hồ sơ Instagram công khai (không riêng tư).

https://instasaved.net/vi/save-video Sao chép
Регистрация
Для того чтобы воспользоваться всеми функциями нашего сервиса, пройдите быструю регистрацию. Всего пару минут.

Forgot your password?

или